2017.03.15.
Székelykeresztúr

"Mit tehetünk, mi magyarok, Székelyföldön, Erdélyben, Partiumban? Számszerű kisebbségként, de nem nemzeti kisebbségként, itt a szülőföldünkön? Állni..., földbe gyökerezett lábbal állni, ha kell. Egyenes gerinccel, felemelt fejjel, hogy mindenki lássa ki a szemünkbe néz, lássa azt a nemzetszeretet, amelyet őseinktől örököltünk, azt az elszántságot, amelyet az 1848-as hőseinktől tanultunk, azt a konok kitartást, amelyet nagyapáink hagytak ránk és azt a szent szeretet, amellyel az anyák engedik el ifjaikat..." –idézet ünnepi beszédemből

Székelykeresztúr
 


Vissza