13.02.2014
 
Sãlard

Participanţi:
Nagy Miklós - primarul comunei Sălard,
Kendi Dezső viceprimarul comunei Sălard,
Béres Csaba-primarul oraşului Săcueni,

Temele abordate:
- sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
- probleme specifice ale comunităţii rome;
- strategii de dezvoltare regională.Inapoi